Blogul oficialal al grupei noastre - GRUPA ,,FLUTURAȘII"
Ed. IONELA - LAURA CARAIMAN

Bine aţi venit!
Ne bucurăm că ne vizitaţi şi sunteţi interesaţi de activităţile grupei noastre.


Despre educatoarea noastră

Cadru didactic coordonator
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
1990 - 1994 Liceul Teoretic Roman Vodă/Filologie
1996 - 1999 Universitatea Populară Moldova/Psihopedagogie/Învăţători - Educatoare
2001 Definitivarea în învăţământ
2005 Gradul Didactic II
2006 Titularizarea în învăţământ
2011 Gradul Didactic I
FORMARE CONTINUĂ
2006 Pregătire în vederea utilizării AeL. Pregătire în vedereaelaborării materialelor educaţionale pentru AeL
2007 Consiliere şi orientare
2009 Metode de învăţare centrate pe elev
         Managementul proiectelor educaţionale
         Şcoala incluzivă - şcoală europeană
         Învăţarea creativă
         Intel Teach - instruire în societatea cunoaşterii
         Strategii de lucru pentru copii cu probleme comportamentale şi hiperactivitate
2011 Consilierea părinţilor
- proiecte şi parteneriate judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale
- participare cu lucrări la simpozioane naţionale
- articole şi studii publicate în reviste naţionale de specialitate având ISSN
- lucrări realizate cu îndrumătoe de specialitate
- îndrumarea elevilor în vederea participării la concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, finalizând cu premii şi menţiuni
- membru în comisia de evaluare a mai multor concursuri
- competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: nivel mediu, sisteme de operare Windows 2003 şi Windows 2007, prelucrare text Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint şi Microsoft Office Publisher
ACTIVITATEA CU PĂRINŢII
S-a materializat în şedinţe, lectorate, consultaţii, o bună colaborare cu comitetul de părinţi. În cazul unor copii cu probleme familiale, cu părinţi plecaţi în străinătate, am intensificat legătura cu persoanele implicate, pentru a evita abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă sau comportamentele marginale.
COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE
- abilităţi de lucru în echipă
- aptitudini de comunicare şi relaţionare
- adaptabilitate
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE
- asumare şi îndeplinire de responsabilităţi
- receptivitate şi implicare în rezolvarea de sarcini diverse
- antrenare şi stimulare
CONCLUZII
Mi-am ales profesia nobilă de cadru didactic deoarece am considerat că nu este nimic mai de preţ decât să dăruieşti copiilor lumina învăţăturii. Prin prisma rezultatelor obţinute, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, mă consider omul potrivit la locul potrivit.
Ca dascăl, am avut mai multe roluri:
- creator de curriculum - am creat situaţii de învăţare, pornind de la programele şcolare
- consilier - am încurajat stilurile şi parcursurile individuale de învăţare, dezvoltarea aptitudinilor personale
- moderator - am moderat relaţiile dintre elevi, din perspectiva comunicării şi a comportamentului civic
- partener - am colaborat cu fiecare elev în scopul realizării demersului didactic
- evaluator - am monitorizat activitatea de evaluare a activităţii elevilor
- model - m-am comportat în mod exemplar în acţiunea de proiectare şi structurare a curriculum-ului